Model Creighton

Temat płodności oraz cykli miesiączkowych jest dosyć często traktowany jako temat tabu. Wiele kobiet nigdy nie szukało informacji na temat swojego rytmu płodności. Jednakże każda kobieta powinna posiadać wiedzę pozwalającą jej na pełną kontrolę nad swoim organizmem oraz zrozumienie zasad jego funkcjonowania.

Model Creighton (The Creighton Model FertilityCare™ System, w skrócie CrMS) to naturalna metoda obserwacji płodności, służąca do monitorowania, utrzymywania oraz oceny zdrowia prokreacyjnego i ginekologicznego kobiety.  Jest oparty na obserwacji różnych biomarkerów, m.in. długości cyklu miesiączkowego, długości i intensywności krwawienia, jakości cyklu śluzowego oraz długości fazy poowulacyjnej.

CrMS sprawdza się w przypadku:

  • monitorowania płodności (kobiety karmiące, kobiety po cięciach cesarskich, kobiety w premenopauzie, narzeczeni przygotowujący się do małżeństwa)
  • odkładania poczęcia w czasie
  • starania się o poczęcie dziecka (precyzyjne określenie okna płodności)
  • niepłodności, obniżonej płodności i poronień nawykowych (leczenie skorelowane z naturalnym cyklem kobiety)

OD CZEGO ZACZĄĆ

Nauka Modelu Creighton rozpoczyna się od wykładu wprowadzającego z prezentacją multimedialną, na który może przyjść każdy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, a który jest niezbędny do rozpoczęcia obserwacji. Jeśli kobieta (para małżeńska, narzeczeńska itd.) podejmie decyzję o kontynuowaniu nauki, otrzymuje niezbędne materiały (podręcznik użytkownika, kartę, znaczki), podstawowe instrukcje i zaczyna obserwacje następnego dnia.

CO DALEJ

 Model Creighton jest „skrojony na miarę” każdego użytkownika, ponieważ już  2 tygodnie po grupowym wykładzie wprowadzającym, para (kobieta) rozpoczyna cykl 8 indywidualnych spotkań z instruktorem. Ich harmonogram jest ściśle określony: pierwsze cztery odbywają się co 2 tygodnie, piąte po miesiącu (co daje już 3 miesiące nauki), a ostatnie 3 spotkania – co trzy miesiące. Innymi słowy, pełny kurs nauki Modelu Creighton składa się z 8 spotkań indywidualnych rozciągniętych w czasie na cały rok, dzięki czemu wzrasta efektywność uczenia się, a każdy uczestnik kursu traktowany jest indywidualnie.

REZULTATY

Model Creighton opiera się na wiedzy przekazanej małżonkom przez przeszkolonych instruktorów, która pozwala w pełni na zrozumienie istoty płodności, dzięki czemu małżonkowie mogą podejmować decyzje skutkujące uzyskaniem bądź odłożeniem poczęcia w czasie

Close Menu