Frequently asked questions

najczęściej zadawane pytania

Model Creighton to jeden z modeli rozpoznawania płodności. A zatem jest to model dla każdego małżeństwa, które pragnie poznać i zrozumieć swoją płodność, żeby następnie korzystać z tej wiedzy zgodnie z celem, jaki stawiają sobie na danym etapie życia, czyli do uzyskania poczęcia, odłożenia poczęcia w czasie lub monitorowania płodności. Należy dodać, że model ten służy również do monitorowania zdrowia ginekologicznego kobiety i pod tym względem jest niezastąpiony.  Model Creighton świetnie się sprawdza także podczas karmienia piersią i w menopauzie.

Tak, to prawda, że prawie we wszystkich modelach rozpoznawania płodności śluz jest używany jako jeden z istotnych wskaźników. Jednakże w żadnej metodzie obserwacja śluzu nie jest tak doprecyzowana i wystandaryzowana jak w Modelu Creighton. Poza tym mamy świetną metodykę nauczania. Po szkoleniu małżonkowie korzystający z Modelu potrafią bardzo precyzyjnie określić swoje okno płodności oraz dni niepłodne. I z całą pewnością nie potrzebują do tego termometru. Często pary nie dowierzają, że sama obserwacja śluzu wystarczy do monitorowania płodności, ale po kilku miesiącach nabierają pewności i są bardzo zadowoleni z Modelu. Stają się ekspertami od rozpoznawania swojej płodności; i właśnie o to nam chodzi, jako instruktorom.

Kurs na instruktora Modelu Creighton trwa 13 miesięcy, można śmiało to porównać do studiów podyplomowych. W moim przypadku szkolenie odbywało się w Paryżu. Instruktor odbywa wtedy staż, nad którym czuwa wykwalifikowany edukator Modelu, a całość wieńczy egzamin i uzyskanie dyplomu Amerykańskiej Akademii Troski o Płodność. Kurs oraz wszystkie egzaminy są przeprowadzane w języku angielskim.

Należy zgłosić się do instruktora, który mieszka w okolicy i umówić się na spotkanie wprowadzające. Wykaz instruktorów można znaleźć na stronie Ogólnopolskiego Centrum Troski o Płodność www.fccp.pl. Podczas spotkania wprowadzającego małżonkowie otrzymują wszelkie niezbędne informacje o Modelu i jeśli są zainteresowani nauką, rozpoczynają kurs. 

Close Menu